Na úvodní stránku

Velká transformace Informačního centra oddílů a klubů

TAMeK

2015-03-10

Volný čas

Přečteno: 4297

Komentářů: 0


V pátek se konala konference Informačního centra oddílů a klubů, která po téměř dvaceti letech toto sdružení zcela transformovala do jiné podoby. Určitě nešlo pouze o transformaci z občanského sdružení na zapsaný spolek, jak ukládá nový občanský zákoník.


V pátek 6. 3. 2015 se konala pro Informační centrum oddílů a klubů zlomová konference. Ta zcela předělala strukturu spolku, ale i jeho koncepci činnosti. Schválením nových stanov, se nejvyšším orgánem stává místo konference opět členská schůze. Radu ICOK nahradil Ředitel. A velkou novinkou je i změna názvu. Z Informačního centra oddílů a klubů se stal Internet mládeži z.s. Nový název už částečně napovídá i novou koncepci.

 

Konference splnila povinné záležitosti, jako je seznámení se se zprávami o hospodaření a činnosti za rok 2014 a schválila plán činnosti a rozpočet na letošní rok. Dále schválila výroční zprávu za rok 2014 a hlavně schválila nové stanovy a v souladu s nimi zvolila na pětileté období ředitelem Miloslava Fučka, který je individuálním statutárním zástupcem. Schválením stanov došlo ke změně názvu a následně i ke změně koncepce činnosti.

 

Tato konference je v historii Informačního centra oddílů a klubů, nyní již vlastně Internetu mládeži z.s. velkým mezníkem a tak jsem při této příležitosti udělal rozhovor se staronovým ředitelem Miloslavem Fučkem, který stál i 17. 1. 1996 při jeho vzniku.

 

Marťas: Přečetl jsem si materiály z konference a hlavně nové stanovy. Nabízí se z nich hodně otázek. Těžko říct, z kterého konce je vzít, ale pro nějaký se rozhodnout musím. Tak začnu od stanov. Proč přechází Internet mládeži s koketivního statutárního orgánu Rady k individuálnímu statutárním orgánu, kterým je ředitel?

 

Míla: Tuhle variantu jsem dlouho zvažovali. Kolektivní orgán má své výhody. Ale z Internetu mládeže se nakonec stalo hodně malé sdružení, kde stejně již několik rozhoduju jenom já jako ředitel a ostatní na to jenom souhlasně pokyvují. Prostě za stavu, kde se o spolek starám z 99% procent sám, je to myslím čistší řešení.

 

Marťas: Proč došlo ke změně názvu?

 

Míla: Starý název vystihoval to, s čím jsme zakládali sdružení v roce 1996. Tehdy jsme chtěli být jakýmsi spolkem pro sdružení, které se staraly o dětské kluby, jako bylo Sdružení klubů správných kamarádů ČR. Současně jsme měli i akreditované školící středisko pro vedoucí kolektivů dětí a mládeže. Takže jsem opravdu poskytovali servis oddílům a klubům. K tomu jsem měli spíše jako doplňkovou činnost provoz některých internetových portálů jako Dětské seznamky a Tiskové agentury mladých eKamarád. Při tom i TAMeK plnil hlavně informační služby. To se ale postupně měnilo a poměr se převracel právě k těm internetových portálům. Zéjména po zániku Sdružení klubů správných kamarádů ČR, kdy jsme převzali Magazín eKamarád. Sice pod nás přešlo torzo pražských klubů, ale ty záhy zanikly. Snahy na jejich udržení, které vyústily i v krátkodobé obnovení Sdružení klubů správných kamarádů ČR, které ale nevydrželo ani rok, nebyly úspěšné. Klub správných kamarádů Praha, který potom pracoval asi rok pod námi a jehož prostřednictvím jsem se i prezentovali na posledních dvopu Bambiriádách, se nerozeběhl. Dnešní děti, zejména ve velkoměstě Praha se natolik změnily, že tato činnost je už neoslovila. Proto padlo rozhodnutí se věnovat tomu, co funguje nejvíc a to jsou webové portály, kterých přibylo. A to napovídá i nový název našeho spolku.

 

Marťas: Zmínit bychom měli asi i Internertstudio pro děti a mládež, které Informační centrum oddílů a klubů provozovalo asi deset let.

 

Míla: Ano, Internetstudio pro děti a mládež bylo další informační aktivitou, na které byla činnost ICOKu postavena. Fungovalo opravdu asi deset let. Byly v něm internetové kroužky, které ale také moc nefungovaly. Větší úspěch slavily krátkodobé akce, jako byly příměstské internetové tábory, jejichž archiv můžeme najít na našem webu Příměstské tábory. Ty trvalo shruba deset let, i když s přestávkami, protože jeden rok se neobsadil ani jeden turnus a poslední ročník se konal v Centru zábavy Karlín. Zánik internetstudia, které bylo v podstatě internetovou kavárnou, byl ale zákonitý. Internetové technologie šly smerem, kdy internetové kavárny ztrácejí smysl, protože každý druhý člověk má internet v mobilu či tabletu, dnes už by se asi těžko hledala rodina, kde nemají doma počítač. S rozvojem blogovacích portálů pak děti trácejí potřebu umět samy dělat internetové stránky.

 

Marťas: Ustupuje tedy Internet mládeži od podpory dětských klubů či od jejich zaštiťování a vlastně i od přímé reálné práce s dětmi a mládeží, jako to bylo plánováno v Klubu správných kamarádů Praha? Pod ním myslím pracoval i filmový kroužek, který natočil dva amatérské filmy se stínadelskou tématikou.

 

Míla: Velikost Internetu mládeži se zmenšila. Ubyl hlavně počet dobrovolníků, konkrétně vedoucích. Přímá práce s dětskými kluby a nebo i s vedením filmového kroužku by chtěla mladé vedoucí. Dobrovolníci v Internetu mládeži ale stárnou. Já sám se nyní věnuji stolnímu tenisu pod TTC Praha, kde dělám trenéra mládeže, sám hraji a pořádám turnaje, nyní zejména pro mládež. To mě zabírá hodně času. K tomu ještě povinnosti statutárního zástupce v TTC Praha i v Internetu mládeže a dále práce administrátora několika webů, které nyní máme, včetně redakční práce pro Magazín eKamarád, ale i Tiskovou agenturu mladých eKamarád. Na víc mi už nezbývá energie ani čas.

 

Pokud uděláme ještě někdy nějakou reálnou akci, bude to kontaktní jednorázová akce pro některý z našich internetových portálů, nejspíše pro Magazín eKamarád. Pokud jde o zbytky klubů, které jsem zaštítili po rozpadu SKSK ČR ze středisek Bratsrtvo a Tuláci, tak těm nabízí azil Tělovýchovná jednota oddílů rekreačních sportů Praha v rámci Branně-turistického oddílu, která měla mimochodem svoji konferenci tentýž den, hned po skončení naší konference. To by ale bylo téma na další samostatný rozhovor.

 

Marťas: Internet mládeži se teda vymezil na činnost, pro kterou má podmínky. Dá se říct, že se chce pořádně věnovat tomu, co mu jde nejlépe, aby to fungovalo dobře a upouští od aktivit, kterým se nedařilo a které by stejně dříve či později zanikly a nebo které se udržovaly už pouze uměle?

 

Míla: Přesně tak. Naším cílem bude nyní pozvednout současné portály. Ty potřebují modernizaci. V případě Magazínu eKamarád by to chtělo i rozšíření počtu redaktorů a dopisovatelů. V poslední době publikujeme pouze externí tiskové zprávy a nemáme vlastní tvorbu. Díky romu výrazně klesá návštěvnost. Ta se naopak zvyšuje třeba u Dětské seznamky. Pokud by se zde podařilo schvalovat častěji inzeráty, věřím, že by byla ještě větší. Následně bychom potřebovali sehnat na Dětskou seznamku placenou reklamu, která by uhradila náklady na její provoz. Internet mládeži má ve svém držení několik desítek domén, jejichž provoz něco stojí. Zatím toto vše dotuju já osobně, takže nyní velkou měrou podporuji Internet mládeži nejenom svým volným časem, ale i penězi za webhosting a prodlužování domén. Kancelář, která je v prostorách bývalého Internetstudia pro děti a mládež ve Viktorinově ulici, udržujeme pouze díky tomu, že ji spolu s námi sdílí ještě další spolky, které se podílejí finančně na její úhradě. Takže každá vydělaná koruna, kterou by Internet mládeži dokázal utržit, by našla několikanásobné uplatnění na úhradě nájmu, elektřiny, připojení k internetu, v druhé řadě potom k úhradě webhostingu a domén. Na nic jiného v dohledné době prostředky nebudou. V brzké době ale budeme nuceni financovat i vylepšení Magazínu eKamarád, kde není plně funkční administrace. Dobrovolníka na to asi neseženema, takže to vypadá na další sponzoring z mé strany. Magazín eKamarád se stává stále méně ovladatelný, přes administraci je problém nejenom s přidáním nových redaktorů, ale je problém i s umísťováním případné reklamy. S přechodem na novou verzi PHP na hostujícím serveru totiž přestal fungovat stávající reklamí systém. Takže pro rok 2015 je záměr investovat pět až deset tisíc do vyřešení tohoto problému, který budme řešit formou půjčky a postupného umoření této půjčky formou darů. Já sám budu muset ivestovat další peníze do svého sebevzdělání v oblasti PHP a bezpečnější komunikace s MySQL a rád bych se zdokonalil i ve znalosti CSS. Zde počítám s další svojí investicí v rozsahu dalších pěti až deseti tisíc korun. Jde jenom o to, najít někoho vhodného, kdo tuto problematiku zná a bude ochoten ji za tento finční rozsah pomoct Internetu mládeže a mě vyřešit.

 

Marťas: Jaký je výhled členské základny Internetu mládeži? Zmiňoval jsi, že se sdružení zmenší. Co to pro něj bude znamenat?

 

Míla: Členská základna nebude nějakým výrazným mezníkem. Předpokládá se její zmenšení. Z hlediska příjmů, to nebude nic zásadního, protože roční členský příspěvek je 50,-- Kč za člena. Internet mládeži nemá oddíly s pravidelnou činností, tedy nevybírá oddílové příspěvky na další činnost. Současně méně nabízí současným členům. Někteří z nich jsou našimi redaktory či dopisovateli. Dopisovatel ani redaktor ale nutně nemusí být členem spolku. Takže výhledově pro rok 2016 očekávám, že členů může být tak kolem pěti. V rozpočtu to bude výpadek příjmů kolem 1.000,-- Kč, což ale v celkovém obratu, který je dán náklady na kancelář, je docela zanedbatelná částka.

 

Marťas: Děkuji za rozhovor.

 

Myslím, že tímto rohovorem jsem názorněji přiblížil, co konference a na ní proběhnuvší transformace pro Internet mládeži znamená a jaké jsou její dopady. Pouhá reportáž z konferecne by asi moc záživná nebyla. Nová koncepce dává hodně volnou ruku řediteli Internetu mládeže a tak určitě nebylo od věci si vyslechnout, jak to vidí on a co plánuje a jaké jsou jeho představy o dalším vývoji a činnosti.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
21.05.2024